Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-40)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА (legen-Mamut)

legen кт, leğen т великий таз < п lägän мідний таз, цебер, пор. а laqān діжа – г. Леґенлер біля Судака, Леґенер біля Коктебеля, див. також lenger.

-lek, див. -laq.

lenger rknL кт, т якір; широкий мідний таз < п längär якір; – г. Леґенер. див. також yer. Пор. keres, legen, qazan, tas, tekne, λεκάνη, πινάκα, σκάφη, σπυρίς.

leş кт, т труп тварини, падло < п laş мертве тіло, труп; мертвечина, падло; туша (тварини), пор. також п nä’ş мертве тіло, труп < а na‘ş труна з небіжчиком – ур. Атлеш на Тарханкуті, див. at.

Lez, див. İlyas.

-lı (-li, -lu, -lü) афікс, що утворює від іменних основ іменники та прикметники зі значенням “з тим, що названо вихідною основою”, “з якостями чи ознаками того, що названо вихідною основою”, “уродженець або мешканець місцевості, названої вихідною основою” – б. Менерлі-Узень біля с. Коз, Сатирли біля Феодосії, г. Айбатли, Куркушлу-Оба в Судацькій дол., ск. Деліклі-Кая біля с. Коз, кур. Мишакли-Оба, канава Хадишлю біля р. Ворон, оз., с. Богайли, р., с. Фундуклу (Фундукли), с. Казанли, Камишли (три ойк.), Карпулу, Каяли-Кенеґез, Каяли-Сарт, Киянли, Коперлікой, Мургулу, Мурзали-Бітак, Ногайли-Кирк, Сабли, Ташли-Даїр, Ташли-Конрат, Ташлияр, Улакли, Чардакли, Чокракли-Шейх-Елі. Див. -sız

-lıq (-lik, -luq, -lük) афікс, що утворює від іменних основ іменники зі збірним значенням, котрі характеризують місце скупчення предметів, названих вихідною основою; див. також –laq – г. Сабанлик-Оба, Самналих у Байдарській дол., дж. Ґумурлюк-Чокрак, Тюллюк, Усаклик-Чокрак, ліс Чумдуклик, печ. Паско-Саван-Харлих на Карабі-Яйлі,
р. Чатирлик, ур. Бакла-Терпелік(Черпелік), Хавалих у Байдарській дол., Юртлук біля с. Байдар, яр Кісерлік, с. Карачарлик, Темір-Убалик, Темішлік, Юварлик; від назв дерев та інших рослин: ур. Айвалик, Артичлик, Ашламалик, Еріклік, Япушханлик, Axlaplıq, г. Армутлук, гірський масив Курюшлюк-Бурун, р. Алмалих-Узень, б. Джевізлік, місцина Чагирлик-Арди, с. Камишлик, Чермалик (Чілмалик); від назв звірів і птахів: г. Ґуґерджінлік-Кая, с. Каргалик, Куртлук; зі значенням “маєтність даної особи” від титулів: с. Калгалик-Єрі; етнонімів: с. Ногайлик, Osmanlıq.

liman кт, т порт; гавань; лиман < нг λιμάνι – затока Батіліман, Кади-Леман (Севастопольська бухта), Беш-Ліман, Дьорт-Ліман, м. Ліман-Бурун (Утекі-Бурун).

M

-ma (-me) афікс, що утворює від дієслівних основ іменники, які позначають дію або стан, та прикметники зі значенням зазнавання дії: atlama, avdarma, aylanma, ketme, sarıtma.

-ma- (-me-) афікс, що утворює заперечну форму дієслова – ск. Коркма-Балам, див. qorq-.

maalle кт, mahalle т , mähälle п квартал селища < а mahallat табір; квартал – квартал Куртлер-Маале в с. Коккоз, ур. Урум-Мегале біля с. Біюк-Ламбат (див. Urum).

Macar антр.: ім`я Маджар мали декілька джучидів, пор. кт, т Macar мадяр; мадяри, Macar Угорщина – с. Маджар, пор також: родові підр. маджар у казахів, пл. маджар в узбеків.

mağara кт, magára т печера, ґрот, mäğare п печера, ґрот, барліг < а mağārat печера – ур., с. Магарач (Магараш), див. також ράχη.

mağazı кт крамниця, склад, mağazı ~ yermağazı ~ mañğazı н погріб; землянка, mağaza т погріб; крамниця, склад, mägaze п крамниця – с. Магази.

maile т схил, косогір < а ma‘ilat тс – р. Майле (притока Бельбеку), б. Майле біля с. Біюк-Узенбаш, Мейля - назва водяного потоку Ная нижче гирла бокового яру Харавля у верхів`ї Бельбеку (див. nay), ур. Майла в Ай-Серезі, див. також maylı.

mal кт, т, mal п худоба; товар, майно, мал хмонг. худоба < а māl багатство, майно, гроші – г. Мал-Кая в басейні Отузки, паг. Малаба (Кошарський пагорб) на південь від г. Демерджі, б. Малташ-Дере в Байдарській дол. (по ній іде дорога від с. Скеле до гірського проходу Шайтан-Мердвен; пор.: б. Койташ-Дере), р. Малбай, с. Молбай.

Malay антр., malay кт чурек із кукурудзяної муки, н просяна пампушка; malay каз. робітник (підпасок), слуга – перевал Малай-Богаз, с. Малай, пор.: роди малай у казахів та узбеків. Пор. pasta, peksimet, pilav.

Mama антр. – с. Мама, канава Мамалар у с. Деґерменкой.

Mamaq антр. (зустрічається в “Шейбаніаді”) – с. Мамак.

Mamat антр. < a muhammad хвалений; ім`я чол. Мугаммед – с. Мамат, пор.: род. підр. мамат у киргизів.

Mamay антр. (пор. кт mamam ~ mamay дитяча їжа, хмонг. мам чорт, диявол): золотоординський темник Мамай – г. Мамай-Кир, Кучук-Мамай, кур. Мамай-Оба (пор.: с. Темір-Убалик), с. Орта-Мамай, Тюп-Мамай. Пор. Aqsaq Temir, Çingiz. Mamay ÉamM етн.: пл. мамай ногайців (його епонімом є золотоординський темник Мамай, с. Орта-Мамай, Тюп-Мамай, Мамайли-Тама, пор.: род. підр. мамай у киргизів.

Mambet антр. < a muhammad хвалений; ім`я чол. Мугаммед – с. Мамбет-(Г)аджи, Мамбет-(У)лан, пор.: родові підр. мамбет у киргизів.

Mamek антр. – с. Мамек, пор.: род. підр. мамек у киргизів.

Mamış антр. – с. Мамиш, пор.: родові підр. мамиш у туркменів, рід момиш в узбеків.

Mamut антр. < a mahmūd хвалений; ім`я чол. Магмуд – с. Магмут, Магмуд(Магмут)-Султан, Мамут-Бай, Мамут-Коджа, Мамут-Шакул, пор.: род. підр. мамит (мамут) у киргизів.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования