Большой топонимический словарь Крыма
Вернуться на портал "Киммерия"

 


 

Монография Лексический состав исторической топонимии Крыма (часть №7-10)

В. А. Бушаков - ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ - Київ – 2003
Часть №7 - Раздел 3 - Географические термины и другие слова,
которые составляют историческую топонимию Крыма
назад::дальше

3.2. ГРЕЦЬКА ЛЕКСИКА (П-Σ)

πηγή нг, παγά дг джерело, витік (ріки) – с. Бáга, яр Ескібага в Байдарській дол., пор. хмонг. бага малий, невеликий. Пор. βρύση, πηγάδι, çeşme‚ keşme‚ çoqraq.

πήλινος нг глиняний, πηλός глина – с. Топрак-Пілен (Топраклар-Пелен), див. також πύλη. Пор. χώμα, topraq.

πινάκα нг велика дерев`яна або глиняна миска, πίναξ, -ακος дошка; тарілка, блюдо – ур. Пінака в с. Ай-Серез. Пор. λεκάνη, σκάφη, σπυρίς, keres, legen‚ lenger‚ qazan‚ tekne.

πιναρός, -ά, -όν нг, дг брудний – ур. Фінарос біля с. Бадрак, Фінорін ~ Фіноріс в Гаспрі, р. Фінарό, Фінарос-Су. Пор. çürük.

πίτυς, -υος нг, дг пінія, італійська сосна – ур. Фітісі ~ Фітосі в с. Біюк-Ламбат. Пор. πεύκο[ς], çam.

πλάγιος, -α, -ο[ν] нг, дг боковий, косий, нахилений, πλαγίως ~ πλά(γ)ι ~ πλάϊ схил (гори), косогір – дол., руч. Пелагус ~ Філегус під г. Манґуп-Кале, з півдня.

πλάκα нг кам`яна плита; грифельна дошка; пластина, πλάξ, -ακος дг площина, поверхня; рівнина; плита, кам`яна дошка; таблиця, πλακέ нг плоский, > кт p(i)lâki плоский, т p(ı)lak(a) дощечка з написом – м. Плака, г. Пляка, Пілякі, Урупілякі біля Верх. Ореанди, Плакі-Кая, б. Плака-Дере, р. Плака-Узень, ур. Плакія в с. Коккоз, Пілякія в с. Ускют, стежка Пелакіá-Сокак (веде на Яйлу), пор.: м. Плака на о-вах Лемнос і Кріт.

πόλις дг, πόλι нг місто - Νέα πόλις, столиця Скіфського царства (локалізується на городищі Керменчік у Сімферополі).

πολύς, -λή, -ύ нг, дг численний; великий – ур. Полаклесія в Лівадії, пор. ойк. Πολύκαστρον, Полімілон в Греції. Див. μικρός, пор. μέγας, büyük‚ köp‚ ulu.

πόντιος, -α, -ο ~ πόντος, -ία, -ον нг, дг морський – ур. Фондія біля Ялти і Гаспри. Див. fındıq‚ fúnda.

πορδαλάς нг пердун – канава Пурдала. Пор. sıçqaq.

πόρος нг, дг прохід, переправа; перевал – с. Фóрос, гірський прохід Фороз-Богаз, див. також φόρος, пор.: о-в Πόρος в Греції. Пор. πύλη, ağız‚ boğaz‚ köz‚ qabaq II‚ qapı.

πορθμείον ~ πορθμήϊον дг переправа – античне пос. πορφμήϊα τα Κιμμέρια “Кіммерійська переправа” на Керч. п-ві.

ποτάμι нг, putám крум., ποταμός нг, дг ріка, πόταμος нг велика ріка – р. Мегапотам (Улу-Узень), Мікропотам (Кучук-Узень), Ксеропотам (Куру-Узень), Сунар-Путам і Путаміц біля Гурзуфа, Сюнарпутан (назва гирла Авунди), ур. Путаміца-Чешме в с. Деґерменкой і Ламбат (див. –ιτσα). Пор. özen‚ suv.

-πούλ(λ)α жін., -πούλ(λ)ο сер. нг демінутивний суфікс – с. Кастрополь, г., ущ. Каст[р]ополь, див. καστροπουλ(λ)ι, пор.: о-ви Скірос та Скіропулос, Серіфос та Серіфпула, Спеце та Спецопула в Греції.

πρόβατο[ν] нг, πρόβατον дг вівця, баран – бухта Провáто біля с. Коз. Пор. qoy‚ qoyun.

πύλη, мн. πύλαι нг, дг ворота; вузький прохід, що веде з однієї місцевості в іншу – ур. Какапіле в Гурзуфі, пор.: м. Πύλος в Греції. Пор. πόρος, ağız‚ boğaz‚ köz‚ qabaq II‚ qapı.

Ρ

ράχη нг, ράχις, -εως дг спина, хребет; гірський хребет, гребінь; косогір, схил (гори) – с. Магарач “Великий хребет” (див. ще mağara), дж. Магаришин-Кішмесі на г. Бабуган, ск. Калфрах-Каяси біля Гурзуфа, г. Псілерах(і) “Високий хребет” біля Балаклави, пор. ойк. Ράχις, -χεως у Греції. Пор. sırt.

ρόκα нг прядка – г. Рока. Пор. qapqal.

ρούσικος, -η, -ο руський – ур. Рускофіль-Кале ~ Ускруфіль-Кале, г. Рускофлея, яр Руско-Фулей на захід від Нікітського мису, див. φωλεά. Пор. Urus.

ρουχάλα ~ ρόχαλο нг мокрота – р. Лухара в с. Куру-Узень.

Σ

σαββατικός, -ή, όν нг суботній, від Σάββατο[ν] – с. Саватка, пор. також ім`я чол. Σάβας.

σα(κ)κί нг мішок, σάκκος дг груба тканина; мішок, σα(κ)κιά нг мішок (міра) – ур. Сахія в с. Ай-Серез.

σάρα нг руїни – р. Устул-Сар, див. σταύλος. Див. χάλασμα, пор. ören, xarabe, xarap.

σήμα нг знак, сиґнал, дг знак, ознака; знамення; сиґнал; могила, курган, σημεία нг знак, сиґнал; місце, пункт, σημείο[ν] нг, дг, σημήιον дг знак, прикмета, ознака; прапор, σημαία нг, дг прапор – с. Сімеїз ~ Семеїз, див –εις, а також συκαμενέα. Пор. σύμβολον.

σκάλα нг драбина, східці, сходи; порт, σκαλί східець, сходинка < іт. scala драбина; східці, сходи; пристань, причал, лат. scalae драбина; сходи, східці – г. Скала на шляху з Ускюта в Карасубазар, с. Скеля (з нього йде шлях через гірський прохід Шайтан-Мердвен на Південний берег), ур. Skaliça біля с. Біюк-Узеньбаш (див. –ιτσα), пор. ойк. Скала в Греції. Пор. merdiven, див. iskele.

назад::дальше

на верх страницы::Лексика топонимов Крыма::на главную


 
Поиск по алфавиту
А Б В Г Д
ЕЁ Ж З ИЙ К
Л М Н О П
Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ
ЪЬ Ы Э Ю Я

 
Форма поиска топонимов
Словарик значений слов
Дополнительные материалы
Заметки по топонимике
Происхождение названий
Феномены топонимов
Топонимические тайны
Теоретические основы
Условия формирования
Лексика топонимов Крыма
Словотворный анализ слов
Топонимический полуостров
Взаимодействие культур
Топомика Крыма (статьи)
Топонимические прогулки - 1
Топонимические прогулки - 2
Топонимические прогулки - 3
Топонимические легенды
Библиографический список
 Достопримечательности Крыма
-неизвестное об известном-

Судакская крепость в Судаке

Пещерные города Крыма - Эски-Кермен

Чёрное море природа рыбы птицы

 


Вернуться на портал "Киммерия"

© KWD 2002-2017 (при использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна)
Администратор сайта - kimmeria@kimmeria.com

Яндекс цитирования